Manual

การใช้งาน ZORT ระบบจัดการออเดอร์และสต๊อกออนไลน์

แนะนำการใช้งาน

หากต้องการดูวิธีการใช้งานหัวข้ออื่นๆ หรือรายละเอียดการใช้งานแต่ละฟังค์ชั่น สามารถเลือกดูตามหัวข้อด้านล่างได้เลยค่ะ

การเชื่อมต่อข้อมูล